O NAS

WIND AUDIT specjalizuje się w realizacji zróżnicowanych inspekcji technicznych turbin wiatrowych. Posiadamy także własny system wczesnego ostrzegania o uszkodzeniach kluczowych komponentów oparty na analizie wibracji (CMS – Condition Monitoring System). Ponadto nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia techniczne Vestas V90/V80 oraz GAMESA G90/G80.

Nasz zespół składa się z ekspertów branży energetyki wiatrowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnym umiejętnościom gwarantujemy wykonanie powierzonych nam projektów na najwyższym poziomie.

INSPEKCJE

Wczesne wykrycie uszkodzenia w turbinie wiatrowej umożliwia zaplanowanie i podjęcie działania, pomijając oczekiwanie na wystąpienie poważnej awarii oraz kosztownego przestoju. Niezależny audyt techniczny umożliwia uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o aktualnym stanie technicznym turbiny wiatrowej. Przejrzysty raport z przeprowadzonej inspekcji wraz z dołączoną dokumentacją zdjęciową jest cenną informacją zarówno dla właściciela turbiny wiatrowej, jak i dla serwisu.

Our Services

Inspekcja techniczna turbiny wiatrowej

Najpopularniejsza forma inspekcji oparta na wizualnej kontroli wszystkich elementów turbiny wiatrowej począwszy od fundamentu, poprzez wieżę, gondolę, rotor, skończywszy na łopatach. Wykonywane są również pomiary ciśnień w układach hydraulicznych oraz inspekcja transformatora. Wynikiem przeprowadzonej inspekcji jest raport z dokumentacją zdjęciową, szerokim opisem znalezionych usterek oraz rekomendacją odnośnie podjęcia dalszych czynności.

Inspekcja przekładni

Inspekcja jest realizowana za pomocą profesjonalnej kamery endoskopowej. W ten sposób zostają sprawdzone najważniejsze elementy przekładni, łożyska wolno, średnio i szybko obrotowe, przekładnia planetarna. Przekładnia turbiny wiatrowej, jako element narażony na ogromne przeciążenia, wymaga starannej, okresowej i proaktywnej kontroli.

Analiza oleju

Pobrany olej przesyłamy do certyfikowanego laboratorium w celu sprawdzenia występowania niepożądanych cząstek, takich jak drobiny wynikające z zużycia i ścierania. Kontrolowana jest lepkość, gęstość oraz zużycie oleju. Dzięki okresowo przeprowadzanej analizie możliwe jest monitorowanie zużycia oleju w czasie.

Inspekcja łopat turbiny wiatrowej

Podczas standardowej inspekcji turbiny wiatrowej łopaty rotora poddawane są wizualnej kontroli z poziomu ziemi. Efektem często może być konieczność przeprowadzenia dokładnej inspekcji z dostępu linowego lub za pomocą drona z kamerą – w zależności od potrzeb. Taka inspekcja dostarcza pełnej informacji na temat stanu łopaty turbiny wiatrowej.

Inspekcja kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna sprawdza się nie tylko w przypadku inspekcji układów elektrycznych. Jest również przydatnym narzędziem w przeprowadzaniu analizy termicznej elementów obrotowych narażonych na duże przeciążenia i wysokie temperatury.

Przegląd windy serwisowej oraz wciągarki

Okresowa kontrola urządzeń dźwigowych transportu bliskiego jest wymogiem określonym w ustawie o dozorze technicznym. Jesteśmy w stanie przygotować windę serwisową oraz wciągarkę do odbioru przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Analiza krzywej mocy

Kształt krzywej mocy dostarcza dużo informacji na temat produktywności turbiny wiatrowej. Porównanie wartości rzeczywistej do wartości gwarantowanej przez producenta często ukazuje rozbieżności. Powody mogą być bardzo różne, a różnica od wartości gwarantowanej musi być poddane wnikliwej ocenie. Analiza krzywej mocy w połączeniu z inspekcją techniczną turbiny wiatrowej umożliwia uzyskanie pełnej informacji o aktualnym stanie technicznym.

Inspekcja rozdzielnicy SN

Rozdzielnica średniego napięcia w turbinie wiatrowej powinna być poddawana okresowym przeglądom sprawdzającym według zaleceń producenta. Przykładowe czynności kontrolne to: sprawdzenie szczelności komór gazowych z SF6, kontrola stanu oraz momentów dokręcenia głowic, testy zabezpieczeń.

Inspekcja na koniec gwarancji producenta

Kończący się okres gwarancji udzielanej przez producenta turbiny wiatrowej jest czasem wzmożonej analizy stanu technicznego. Warto wówczas przeprowadzić standardową inspekcję wizualną wraz z analizą krzywej mocy, inspekcję przekładni, analizę oleju, inspekcję łopat oraz przegląd rozdzielnicy SN. Pakiet inspekcji wykonanych na koniec okresu gwarancji stanowi pełną analizę techniczną turbiny wiatrowej.

CMS

Condition Monitoring System (CMS) to rozwiązanie umożliwiające wczesne rozpoznanie uszkodzeń na kluczowych komponentach turbiny wiatrowej (wał główny, przekładnia, generator) w oparciu o rejestrację i analizę drgań. Czujniki umieszczone w aż ośmiu punktach pomiarowych na bieżąco dostarczają dane informujące o wibracjach i drganiach. System funkcjonuje autonomicznie, w sposób niezależny od kontrolera producenta turbiny, dzięki czemu może być zainstalowany na każdym typie turbiny wiatrowej.

 

 

Charakterystyka zużycia w czasieSchemat gondoli turbiny wiatrowej

Szkolenia

Szkolenie techniczne z turbin wiatrowych typu Vestas oraz Gamesa

Szkolenie jest skierowane do właścicieli, zarządców farm wiatrowych oraz osób zajmujących się obsługą techniczną turbin wiatrowych

Zakres szczegółowy (PDF)


Nadchodzące szkolenie: Warszawa, 04-05.04.2017