O NAS

WIND AUDIT specjalizuje się w realizacji niezależnych analiz oraz inspekcji technicznych dla energetyki wiatrowej. Posiadamy własny system wczesnego ostrzegania o uszkodzeniach kluczowych elementów układu napędowego w turbinie wiatrowej oparty na analizie wibracji i temperatury (CMS – Condition Monitoring System). Ponadto nasza oferta obejmuje predykcję awarii oraz szkolenia techniczne.

Nasz zespół składa się z ekspertów branży energetyki wiatrowej, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, IT i uczenia maszynowego (Machine Learning). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnym umiejętnościom gwarantujemy wykonanie powierzonych nam projektów na najwyższym poziomie.

INSPEKCJE

Wczesne wykrycie uszkodzenia w turbinie wiatrowej umożliwia zaplanowanie i podjęcie działania, pomijając oczekiwanie na wystąpienie poważnej awarii oraz kosztownego przestoju. Niezależny audyt techniczny umożliwia uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o aktualnym stanie technicznym turbiny wiatrowej. Przejrzysty raport z przeprowadzonej inspekcji wraz z dołączoną dokumentacją zdjęciową opatrzoną komentarzem i rekomendacją co do dalszego postępowania stanowi cenną informację zarówno dla właściciela turbiny wiatrowej, jak i dla dostawcy serwisu.

Our Services

Inspekcja techniczna turbiny wiatrowej

Najczęściej stosowana forma inspekcji oparta na wizualnej kontroli wszystkich elementów turbiny wiatrowej począwszy od fundamentu, poprzez wieżę, gondolę, rotor, skończywszy na łopatach. Wykonywane są również pomiary ciśnień w układach hydraulicznych oraz inspekcja transformatora. Wynikiem przeprowadzonej inspekcji jest raport z dokumentacją zdjęciową, szerokim opisem wykrytych usterek oraz rekomendacją odnośnie podjęcia dalszych czynności.

Inspekcja przekładni

Inspekcja jest realizowana za pomocą profesjonalnej kamery endoskopowej. W ten sposób zostają skontrolowane najważniejsze elementy przekładni, łożyska wolno, średnio i szybko obrotowe, przekładnia planetarna. Przekładnia turbiny wiatrowej, jako element narażony na ogromne przeciążenia, wymaga starannej, okresowej i proaktywnej kontroli.

Analiza oleju

Pobrany olej przesyłamy do certyfikowanego laboratorium w celu weryfikacji występowania niepożądanych cząstek takich, jak drobiny wynikające z zużycia i ścierania. Kontrolowana jest lepkość, gęstość oraz stan zużycia oleju. Dzięki regularnie przeprowadzanej analizie możliwe jest monitorowanie zmian w składzie oleju.

Inspekcja i naprawa łopat turbiny wiatrowej

Szczegółowa inspekcja łopat turbiny wiatrowej realizowana jest z dostępu linowego. Podczas przeglądu łopata zostaje poddana gruntownej kontroli w celu znalezienia wszelkich defektów. Inspekcje mogą być także realizowane za pomocą drona, wizualnie z poziomu ziemi, lub z wykorzystaniem platformy linowej. Taka inspekcja dostarcza pełnej informacji na temat stanu technicznego łopaty turbiny wiatrowej, na podstawie której realizujemy kompleksowe naprawy.

Inspekcja kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna sprawdza się nie tylko w przypadku inspekcji układów elektrycznych. Jest również przydatnym narzędziem w przeprowadzaniu analizy termicznej elementów obrotowych narażonych na duże przeciążenia i wysokie temperatury.

Przegląd windy serwisowej oraz wciągarki

Okresowa kontrola urządzeń dźwigowych transportu bliskiego jest wymogiem określonym w ustawie o dozorze technicznym. Przygotowujemy windę serwisową, wciągarkę, jak również zbiorniki ciśnieniowe do skutecznego odbioru przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Analiza krzywej mocy

Kształt krzywej mocy stanowi cenną informację na temat produktywności turbiny wiatrowej. Porównanie wartości rzeczywistej do wartości gwarantowanej przez producenta często ukazuje rozbieżności. Powody mogą być bardzo różne, a przyczyna różnicy od wartości gwarantowanej musi być poddana wnikliwej analizie. Analiza krzywej mocy w połączeniu z inspekcją techniczną turbiny wiatrowej umożliwia uzyskanie pełnej informacji o aktualnym stanie technicznym.

Inspekcja rozdzielnicy SN

Rozdzielnica średniego napięcia w turbinie wiatrowej powinna być poddawana okresowym przeglądom kontrolnym zgodnie z zaleceniami producenta. Przykładowe czynności kontrolne to: sprawdzenie szczelności komór gazowych z SF6, kontrola stanu oraz momentów dokręcenia głowic, testy zabezpieczeń i inne.

Inspekcja na koniec gwarancji producenta

Kończący się okres gwarancji udzielanej przez producenta turbiny wiatrowej jest czasem wzmożonej analizy stanu technicznego. Warto wówczas przeprowadzić pełny przegląd turbiny wiatrowej, inspekcję wizualną wraz z analizą krzywej mocy, inspekcję przekładni, analizę oleju, inspekcję łopat oraz przegląd rozdzielnicy SN. Pakiet inspekcji wykonanych na koniec okresu gwarancji stanowi źródło wyczerpującej i rzetelnej informacji o aktualnym stanie technicznym turbiny wiatrowej.

CMS

Condition Monitoring System (CMS) to rozwiązanie umożliwiające rozpoznanie uszkodzeń krytycznych punktów układu napędowego turbiny wiatrowej (wał główny, przekładnia, generator) będących we wczesnej fazie. Zintegrowane czujniki wibracji i temperatury umieszczone w ośmiu punktach pomiarowych na bieżąco realizują pomiar, a dostarczone dane świadczą o aktualnym poziomie oraz ewentualnych przekroczeniach. System funkcjonuje autonomicznie, w sposób niezależny od kontrolera producenta turbiny, dzięki czemu z powodzeniem może być zainstalowany na każdym typie turbiny wiatrowej.

 

 

Charakterystyka zużycia w czasieSchemat gondoli turbiny wiatrowej

PREDYKCJA AWARII

Nieplanowe prace serwisowe oraz awarie komponentów turbiny wiatrowej pociągają za sobą znaczne przerwy w produkcji, a tym samym utratę przychodów. W celu minimalizacji kosztownych przestojów istotne jest organizowanie prac konserwacyjnych zanim awaria się pojawi. Dzięki ciągłemu monitorowaniu stanu turbin można wykryć błędy będące w początkowej fazie i zaplanować prace serwisowe w dogodnym czasie unikając przy tym awarii i zatrzymania turbiny. Predykcja awarii turbin wiatrowych za pomocą uczenia maszynowego to innowacyjna metoda na osiągnięcie realnych korzyści w postaci oszczędności (minimalizacja przestoju, maksymalizacja produkcji). Przeprowadzamy kompleksową analizę danych z systemu SCADA z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów systemowego uczenia w trybie 24/7, dzięki czemu mamy możliwość predykcji nadchodzącej awarii, o której dowiesz się natychmiast.
 
 

R&D

Rozwijane projekty


Diagnostyka wibracji przemysłowych układów napędowych, elementów obrotowych, przekładni, wałów, łożysk, wentylatorów i innych. Analizując wzorce i amplitudy szumów wibracyjnych w określonych częstotliwościach, opracowujemy reguły i algorytmy służące do diagnozowania problemów z maszynami. Doświadczeni w energetyce wiatrowej wychodzimy naprzeciw wymaganiom diagnostycznym utrzymana ruchu innych branż. Korzystając z przenośnego systemu pomiaru wibracji oferujemy kompleksowy serwis analizy drgań krytycznych komponentów.
 
 

Portal branżowy z nowościami ze świata energetyki wiatrowej oraz dziedzin pokrewnych. Nowe technologie, najnowsze informacje z branży, oferty pracy i inne. WIATRAKI.NET pojawi się także w wydaniu papierowym jako kwartalnik – dostępny także na urządzenia mobilne.


Prognozowanie produkcji energii elektrycznej z turbin wiatrowych. Dane meteorologiczne to nie wszystko. W oparciu o zaawansowane algorytmy opracowujemy prognozę produkcji dla przemysłu energetyki wiatrowej. Prognozowanie produkcji może być również wykorzystane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) do zarządzania rozdziałem energii, gdzie przewidywalność w zakresie produkcji i zużycia energii elektrycznej odgrywa kluczową rolę.
 
 
 

Dział powołany w celu rozwoju istniejących produktów oraz opracowywania nowych projektów odpowiadających docelowo za zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu w energetyce wiatrowej oraz w innych branżach. Rozwój projektów dla przemysłu 4.0. Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz koncepcji technologii przyszłości.

Szkolenia

Szkolenie techniczne z turbin wiatrowych typu Vestas oraz Gamesa

Szkolenie jest skierowane do właścicieli, zarządców farm wiatrowych oraz osób zajmujących się obsługą techniczną turbin wiatrowych

Zakres szczegółowy (PDF)


Nadchodzące szkolenie: Warszawa, 20-21.08.2019