...

PROGNOZOWANIE PRODUKCJI

Prognozowanie produkcji energii z każdego rodzaju instalacji
oraz pełne raportowanie do odpowiednich jednostek.

Realizujemy usługę pełnego prognozowania generacji w ramach obowiązku wytwórców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 roku.

Dokument określa wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz tzw. „Significant Grid User” (SGU – znaczący użytkownik sieci), których działalność ma wpływ na pracę KSE. Są to tzw. Wytyczne SOGL (System Operation Guidelines).

Do grupy SGU zakwalifikowani są użytkownicy posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D, do których tych zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej jest większa lub równa 0,2 MW. W praktyce oznacza to konieczność przesyłania informacji o prognozie generacji dobowej do operatora z uwzględnieniem potrzeb własnych oraz planowanych przestojów.

Posiadamy system, który z pomocą zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego wysyła informacje o prognozowanej produkcji energii elektrycznej w oparciu o dynamiczne modele meteorologiczne na obszarze wszystkich OSD jak również OSP.

Realizujemy także zaawansowane prognozowanie produkcji energii elektrycznej na potrzeby bilansowania handlowego – dostarczamy godzinowe plany produkcji według potrzeb podmiotów handlujących energią elektryczną.

Dostarczamy również długoterminowe plany produkcji z elektrowni wiatrowych – budżetowaną wielkość generacji na etapie dewelopmentu (OPEX) dla dowolnej lokalizacji w Europie.

Mapa obsługiwanych przez nas obiektów z podziałem na rodzaj źródła.
Porównanie wielkości prognozowanych względem rzeczywistej ilości wyprodukowanej energii w punkcie przyłączenia.

Wypełnij dane niezbędne do wyceny