Inspekcje

Wczesne wykrycie uszkodzenia w turbinie wiatrowej umożliwia zaplanowanie i podjęcie działania, pomijając oczekiwanie na wystąpienie poważnej awarii oraz kosztownego przestoju.

Niezależny audyt techniczny umożliwia uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o aktualnym stanie technicznym turbiny wiatrowej.

Przejrzysty raport z przeprowadzonej inspekcji wraz z dołączoną dokumentacją zdjęciową opatrzoną komentarzem i rekomendacją co do dalszego postępowania stanowi cenną informację zarówno dla właściciela turbiny wiatrowej, jak i dla dostawcy serwisu.

Inspekcja techniczna turbiny wiatrowej

Najczęściej stosowana forma inspekcji oparta na wizualnej kontroli wszystkich elementów turbiny wiatrowej począwszy od fundamentu, poprzez wieżę, gondolę, rotor, skończywszy na łopatach. Wykonywane są również pomiary ciśnień w układach hydraulicznych oraz inspekcja transformatora. Wynikiem przeprowadzonej inspekcji jest raport z dokumentacją zdjęciową, szerokim opisem wykrytych usterek oraz rekomendacją odnośnie podjęcia dalszych czynności.

Inspekcja przekładni

Inspekcja jest realizowana za pomocą profesjonalnej kamery endoskopowej. W ten sposób zostają skontrolowane najważniejsze elementy przekładni, łożyska wolno, średnio i szybko obrotowe, przekładnia planetarna. Przekładnia turbiny wiatrowej, jako element narażony na ogromne przeciążenia, wymaga starannej, okresowej i proaktywnej kontroli.

Analiza oleju i smaru

Pobrany olej oraz smar przesyłamy do certyfikowanego laboratorium w celu weryfikacji występowania niepożądanych cząstek takich, jak drobiny wynikające z zużycia i ścierania. Kontrolowana jest lepkość, gęstość oraz stan zużycia oleju. Dzięki regularnie przeprowadzanej analizie możliwe jest monitorowanie zmian w składzie oleju.

Inspekcja i naprawa łopat turbiny wiatrowej

Szczegółowa inspekcja łopat turbiny wiatrowej realizowana jest z dostępu linowego. Podczas przeglądu łopata zostaje poddana gruntownej kontroli w celu znalezienia wszelkich defektów. Inspekcje mogą być także realizowane za pomocą drona, wizualnie z poziomu ziemi, lub z wykorzystaniem platformy linowej. Taka inspekcja dostarcza pełnej informacji na temat stanu technicznego łopaty turbiny wiatrowej, na podstawie której realizujemy kompleksowe naprawy.

Inspekcja kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna sprawdza się nie tylko w przypadku inspekcji układów elektrycznych. Jest również przydatnym narzędziem w przeprowadzaniu analizy termicznej elementów obrotowych narażonych na duże przeciążenia i wysokie temperatury.

Przegląd windy serwisowej oraz wciągarki

Okresowa kontrola urządzeń dźwigowych transportu bliskiego jest wymogiem określonym w ustawie o dozorze technicznym. Przygotowujemy windę serwisową, wciągarkę, jak również zbiorniki ciśnieniowe do skutecznego odbioru przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Analiza krzywej mocy

Kształt krzywej mocy stanowi cenną informację na temat produktywności turbiny wiatrowej. Porównanie wartości rzeczywistej do wartości gwarantowanej przez producenta często ukazuje rozbieżności. Powody mogą być bardzo różne, a przyczyna różnicy od wartości gwarantowanej musi być poddana wnikliwej analizie. Analiza krzywej mocy w połączeniu z inspekcją techniczną turbiny wiatrowej umożliwia uzyskanie pełnej informacji o aktualnym stanie technicznym.

Inspekcja rozdzielnicy SN

Rozdzielnica średniego napięcia w turbinie wiatrowej powinna być poddawana okresowym przeglądom kontrolnym zgodnie z zaleceniami producenta. Przykładowe czynności kontrolne to: sprawdzenie szczelności komór gazowych z SF6, kontrola stanu oraz momentów dokręcenia głowic, testy zabezpieczeń i inne.

Inspekcja na koniec gwarancji producenta

Kończący się okres gwarancji udzielanej przez producenta turbiny wiatrowej jest czasem wzmożonej analizy stanu technicznego. Warto wówczas przeprowadzić pełny przegląd turbiny wiatrowej, inspekcję wizualną wraz z analizą krzywej mocy, inspekcję przekładni, analizę oleju, inspekcję łopat oraz przegląd rozdzielnicy SN. Pakiet inspekcji wykonanych na koniec okresu gwarancji stanowi źródło wyczerpującej i rzetelnej informacji o aktualnym stanie technicznym turbiny wiatrowej.